STROJČEK NA ZUBY

Slider

Fixný strojček na zuby

Fixný strojček na zuby je aj v súčasnej dobe často používaným aparátom k liečbe ortodontických vád. Umožňuje kontrolovaný pohyb zubom vo všetkých smeroch. Jeho základnou súčasťou sú krúžky na stoličkách a zámky na predných plochách zubov pripevnené po celú dobu liečby. Do nich sa vkladajú ortodontické drôty, ktoré sa v priebehu liečby vymieňajú a tým postupne tvarujú zubný oblúk. U väčšiny pacientov je nutné nasadiť fixný aparát v hornej aj dolnej čelusti, aby bolo dosiahnuté správneho zhryzu zubov do seba. Vzniknutá správna artikulácia zubov zaistí dlhodobú stabilitu výsledku liečby a správnu funkciu chrupu.

Fixný strojček na zuby môže byť v kovovej alebo keramickej variante.

Neviditeľný strojček (Invisalign)

Máte záujem o neviditeľný strojček na zuby (Invisalign) a chcete o ňom vedieť  viac informácií? Kliknite sem.

Snímateľný strojček na zuby pre deti v Bratislave

Je indikovaný u detí. Jedná sa o živicovú doštičku kombinovanú so šróbom alebo bez šróbu. Môže slúžiť často ako predliečenie zložitejších vád, alebo ako definitívny aparát pre liečbu niektorých vád chrupu v danom období. Nevýhodou snímacích aparátov je fakt, že umožňujú iba obmedzený pohyb zubov a tiež to, že ich účinnosť závisí na spolupráci pacienta, ktorý musí aparát pravidelne nosiť. Aj napriek tomu majú snimateľné aparáty svoje využitie, predovšetkým u menších pacientov k riešeniu ľahkých vád, napr. zákusy jednotlivých zubov, zkrížený zhryz, výrazný predzhryz s vyšším rizikom úrazu horných rezákov, úzka horná čelusť atd. Snímacie aparáty sa tiež používajú po ukončení liečby fixným aparátom k udržaniu dosiahnutého postavenia zubov (tzv. retenčná fáza) a nazývajú sa retenčné dosky.

Pokiaľ máte záujem a strojček na zuby, neváhajte nás kontaktovať, veľmi radi Vám poradíme a pripravíme riešenie pre Vašu plnú spokojnosť.