Fixné strojčeky na zuby​

Fixné strojčeky na zuby

Fixné strojčeky na zuby sú aj v súčasnej dobe často používaným aparátom k liečbe ortodontických vád. Umožňujú kontrolovaný pohyb zubom vo všetkých smeroch. Ich základnou súčasťou sú krúžky na stoličkách a zámky na predných plochách zubov pripevnené po celú dobu liečby. Do nich sa vkladajú ortodontické drôty, ktoré sa v priebehu liečby vymieňajú a tým postupne tvarujú zubný oblúk. U väčšiny pacientov je nutné nasadiť fixný aparát v hornej aj dolnej čelusti, aby bolo dosiahnuté správneho zhryzu zubov do seba. Vzniknutá správna artikulácia zubov zaistí dlhodobú stabilitu výsledku liečby a správnu funkciu chrupu. Fixné strojčeky na zuby môžu byť v kovovej alebo keramickej variante.

Ako to u nás prebieha?

1. Konzultácia (30min)

Po krátkom vyšetrení sa dozviete, či ste vhodnými kandidátmi na tento typ strojčeka, ako dlho bude prípadná liečba trvať ako aj predbežný finančný plán. Porozprávame sa aj, aké sú vaše očakávania od liečby a reálne možnosti.

2. Vstupné vyšetrenie (30min).

Zhotovíme si röntgenové snímky, fotky a skeny vašich zubov. Ich dôkladným vyhodnotením si stanovíme definitívny liečebný plán.

3. Nasadenie fixného aparátu (30min).

A je to tu, dnes budete mať nasadený svoj strojček podľa vášho výberu (kovový / keramický / zlatý). V tejto návšteve zhotovíme strojček iba na jednu čelusť – väčšinou hornú. Zuby očistíme a na zuby prichytíme tzv. zámky, krúžky alebo kanyly. Následne vložíme drôtik, ktorý prichytíme k zámkom gumičkami. Farebný výber týchto gumičiek je úplne na vás – máte na výber veselé pestrofarebné ako aj priehľadné. Celá táto procedúra je nebolestivá a môžete v pokoji celú dobu relaxovať. Nakoniec si povieme, ako sa o strojček starať a objednáme ďalšiu kontrolu zhruba za 6 týždňov.

 

4. Kontroly (15-30min)

Na jednotlivých kontrolách sledujeme postup liečby a meníme drôtiky, gumičky, prípadne dolepujeme zámky na druhú čeľusť. Kontroly sa opakujú až kým nastane radostná správa, že zúbky sú vyrovnané a strojček sa može dať dole.

 

5. Sňatie fixného aparátu (45min)

Návšteva po ktorej môžete každému ukázať svoj nový úsmev s vyrovnanými zubami. Zámky sa zo zubov dajú špeciálnymi kliešťami dole a zvyškové lepidlo sa leštením povrchu zubov ohladí. Nasleduje lepenie fixného retainera zo zadnej strany zubov (tenký drôtik, ktorý fixuje vaše zuby, aby boli dlhodobo rovné, zpredu ho nevidíte) do dolnej čeľuste vždy a do hornej v prípade, že nám to zhryz dovolí. Spravíme fotky a skeny, prípadne odtlačky zubov a zadáme do výroby udržiavacie retenčné aparáty / strojčeky.

 

6. Odovzdanie retenčných aparátov (10min)

Nasledujúci alebo ďalšie dni, v závislosti na rýchlosti laboratória, sú hotové vaše udržiavacie nočné strojčeky. Nastáva udržiavacia fáza, ktorá je individuálne dlhá.

 

7. Kontroly v retenčnej fáze (10min)

Pravidelné kontroly v udržiavacej fáze sú 2. mesiac po sňatí a potom každého pol roka. 

Fixné strojčeky

Ak máte krivé zuby a chcete mať krásny úsmev s rovnými zubami, pomôže vám tzv. zubný strojček, ktorý vám zhotoví zubný lekár špecializovaný v odbore čelustná ortopédia, známa aj ako ortodoncia.

Zubný strojček je zubným lekárom navrhnutý a zhotovený tak, aby v presne určených miestach pôsobil na zuby a tak vyvoval ich posun do funkčne a esteticky žiadanej polohy. V závislosti od vašich potrieb vieme zhotoviť nasledujúce typy zubného strojčeka. Fixný (kovový alebo keramický) a neviditeľný strojček na zuby je pre pacientov s ukončeným rastom čeľustí (staršie deti a dospelí). Snímateľný strojček je pre detských pacientov s neukončeným rastom čeľustí.

Máte záujem
o túto službu?

Zostaňme
v kontakte

Ak potrebujete poradiť, alebo sa objednať, napíšte nám správu a my sa Vám ozveme.