Oboznámenie dotknutých osôb

Všeobecné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb

Reklamačný poriadok

Zásady používania online identifikátorov webovej stránky www.kafkadent.sk 

 

Prevádzkovatelia:

KAFKA DENT s.r.o., Muchovo námestie 4, 851 01 Bratislava, IČO: 50 050 478

ORTO-IN s.r.o., Muchovo námestie 4, 851 01 Bratislava, IČO: 50 633 881