Snímateľná náhrada zubov

Snímateľná náhrada zubov

V prípade že došlo k strate zubov, a nové zuby nie je na čo pevne ukotviť, môžeme zhotoviť veľmi estetickú, snímaciu náhradu všetkých alebo viacerých chýbajúcich zubov. Veľmi často slúži aj ako dočasné riešenie, kým je zhotovená pevná náhrada nesená na implantátoch.

Niekedy sa stáva, že snímacia náhrada z dôvodu konfigurácie hlavne v dolnej čelusti nedrží pevne, Ideálne by bolo zhotovenie pevnej náhrady na implantátoch. Ak to nie je z dôvodu nedostatku kosti pre zavedenie štandardných implantátov, prípadne z fi-nančných dôvodov možné – vieme si pomôcť zavedením 2- 4 miniimplantátov, ktoré náhradu v ústach stabilizujú

Snímateľná náhrada zubov v Bratislave

Ako to u nás prebieha?

1.návšteva (30min).

Po kompletnom zahojení ďasien (za 3 mesi-ace ak predtým boli zuby extrahované, zatiaľ je možné nosiť provizórnu snímaciu náhradu) zhotovíme prvé odtlačky zubov ktoré nám a laborantovi dajú základné informácie potrebné pre výrobu definitívnej snímaciej náhrady. Zhotovíme fotografie tváre, aby sme vedeli na konci ošetrenia porovnať výsledok pred a po.

 

2. návšteva (30min). O 1-2 týždne nám zubný laborant pripraví tzv. voskové registračné lyžice, pomocou ktorých presne naplánujeme polohu a tvar zubov v budúcej snímateľnej náhrade. Zhotovíme druhé, ešte presnejšie odtlačky, ktoré slúžia na zaznamenanie tvaru a priebehu ústnej sliznice, tak aby na ne budúca náhrada sadla ako ušitá.

 

3. návšteva (15-30min).

O 1-2 týždne vyskúšame už reálny návrh snímaciej náhrady priamo v ústach. Môžeme ešte robiť úpravy tvaru, postavenia a farby zubov. Ak sme s návrhom spokojní – pošleme ho laborantovi na výrobu definitívnej náhrady.

 

4.návšteva (15- 30min).

O 1-2 týždne máme pripravenú na od-ovzdanie snímaciu náhradu vašich zubov. Vyskúšame estetiku, funkciu a zhryz a zhotovíme fotografie úsmevu pre porovnanie výsedku pred a po.

Pri odovzdaní náhrady vás poučíme o starostlivosti o ňu. Je dôležité ju každodenne čistiť od ústnych baktérií a zubného kameňa a manipulovať s ňou opatrne tak aby sa nezlomila. Na noc sa dáva do čistiaceho roztoku.

Časom sa môže pomalým ubúdaním kosti stať, že snímacia náh-rada dobre nedrží. Zabrániť tomu môžeme zhotovením pevnej náhrady na implantátoch.

Snímateľné náhrady zubov

Strata zubov môže mať výrazný negatívny vplyv na kvalitu života a sebavedomie. Ak vám chýba jeden alebo viacero zubov, ideálna je ich pevná náhrada pomocou zubných implantátov. V prípade, keď nie je implantácia možná, je snímateľná náhrada zubov jednou z možností, ktorá vám môže pomôcť čiastočne obnoviť úsmev a funkčnosť ústnej dutiny.

Snímateľné náhrady zubov sú špeciálne vyrobené protézy, ktoré slúžia na náhradu chýbajúcich zubov. Tieto protézy sú vyrobené z biokompatibilných materiálov, ktoré sú bezpečné a príjemné pre ústnu dutinu. Existujú dva hlavné typy snímateľných náhrad zubov: čiastočné a kompletné protézy.

Čiastočné protézy sa používajú v prípade, keď pacientovi chýbajú iba niektoré zuby. Tieto protézy sa v ústach pomocou špeciálnych háčikov alebo klamier opierajú o vlastné zuby, ktoré im poskytujú vačšiu stabilitu. Čiastočné protézy pomáhajú nielen s obnovením úplnosti úsmevu, ale aj s udržaním správnej žuvacej funkcie a podporou zvyšných zubov v ústnej dutine.

Kompletné protézy sa používajú v prípade, keď pacient stratil všetky zuby v jednej alebo oboch čeľustiach. Tieto protézy sú vyrobené na mieru pacienta a kopírujú tvar a farbu prírodzených zubov. Kompletné protézy sa vkladaju do úst a na ich slizniciach držia pomocou prirodzeného sacieho efektu vytvárajúceho podtlak pod ich povrchom alebo pomocou fixačných prostriedkov, ako sú dentálna lepiaca pasta alebo lepiace gély.

Snímateľné náhrady sice majú niekoľko výhod – sú cenovo dostupnejšie v porovnaní s inými typmi náhrad zubov, ako sú implantáty. Je možné ich jednoducho vybrať a umyť, čo zabezpečuje dobrú ústnu hygienu. Napriek tomu je ideálnym riešením pri náhrade ztratených zubov zaviesť zubné implantáty, ktoré poskytujú pevné a prirodzené ukotvenie nahradzovaných zubov.

Snímateľným náhradám zubov je dôležité venovať dôkladnú domácu starostlivosť. Počas prvých dní môže byť potrebné prispôsobiť sa novému pocitu a hovoru s protézou v ústach. Je dôležité dodržiavať pokyny zubného lekára týkajúce sa správneho čistenia a udržiavania protézy. Pravidelné návštevy zubného lekára sú tiež dôležité, aby sa sledoval stav ústnej dutiny a prípadne vykonali potrebné úpravy protézy.

Ak vám chýbajú zuby a uvažujete o náhrade, snímateľná náhrada zubov je jednou z možností, ktorú by ste mali zvážiť. Porozprávajte sa so svojím zubným lekárom, ktorý vám môže poskytnúť podrobné informácie o tomto typu náhrady a pomôže vám vybrať tú správnu možnosť pre vás.

Máte záujem
o túto službu?

Zostaňme
v kontakte

Ak potrebujete poradiť, alebo sa objednať, napíšte nám správu a my sa Vám ozveme.