Snímateľná náhrada zubov

Snímateľná náhrada zubov

V prípade že došlo k strate zubov, a nové zuby nie je na čo pevne ukotviť, môžeme zhotoviť veľmi estetickú, snímaciu náhradu všetkých alebo viacerých chýbajúcich zubov. Veľmi často slúži aj ako dočasné riešenie, kým je zhotovená pevná náhrada nesená na implantátoch.

Niekedy sa stáva, že snímacia náhrada z dôvodu konfigurácie hlavne v dolnej čelusti nedrží pevne, Ideálne by bolo zhotovenie pevnej náhrady na implantátoch. Ak to nie je z dôvodu nedostatku kosti pre zavedenie štandardných implantátov, prípadne z fi-nančných dôvodov možné – vieme si pomôcť zavedením 2- 4 miniimplantátov, ktoré náhradu v ústach stabilizujú

Snímateľná náhrada zubov v Bratislave

Ako to u nás prebieha?

1.návšteva (30min).

Po kompletnom zahojení ďasien (za 3 mesi-ace ak predtým boli zuby extrahované, zatiaľ je možné nosiť provizórnu snímaciu náhradu) zhotovíme prvé odtlačky zubov ktoré nám a laborantovi dajú základné informácie potrebné pre výrobu definitívnej snímaciej náhrady. Zhotovíme fotografie tváre, aby sme vedeli na konci ošetrenia porovnať výsledok pred a po.

 

2. návšteva (30min). O 1-2 týždne nám zubný laborant pripraví tzv. voskové registračné lyžice, pomocou ktorých presne naplánujeme polohu a tvar zubov v budúcej snímateľnej náhrade. Zhotovíme druhé, ešte presnejšie odtlačky, ktoré slúžia na zaznamenanie tvaru a priebehu ústnej sliznice, tak aby na ne budúca náhrada sadla ako ušitá.

 

3. návšteva (15-30min).

O 1-2 týždne vyskúšame už reálny návrh snímaciej náhrady priamo v ústach. Môžeme ešte robiť úpravy tvaru, postavenia a farby zubov. Ak sme s návrhom spokojní – pošleme ho laborantovi na výrobu definitívnej náhrady.

 

4.návšteva (15- 30min).

O 1-2 týždne máme pripravenú na od-ovzdanie snímaciu náhradu vašich zubov. Vyskúšame estetiku, funkciu a zhryz a zhotovíme fotografie úsmevu pre porovnanie výsedku pred a po.

Pri odovzdaní náhrady vás poučíme o starostlivosti o ňu. Je dôležité ju každodenne čistiť od ústnych baktérií a zubného kameňa a manipulovať s ňou opatrne tak aby sa nezlomila. Na noc sa dáva do čistiaceho roztoku.

Časom sa môže pomalým ubúdaním kosti stať, že snímacia náh-rada dobre nedrží. Zabrániť tomu môžeme zhotovením pevnej náhrady na implantátoch.

Máte záujem
o túto službu?

Zostaňme
v kontakte

Ak potrebujete poradiť, alebo sa objednať, napíšte nám správu a my sa Vám ozveme.