Zažite zubnú starostlivosť inak.

Naším cieľom je, aby ste boli so svojim úsmevom spokojní, dosiahli pocit istoty a zdravia, získali chuť neskrývane sa smiať a bez obáv hrýzť. Na ceste za svojim úsmevom zažijete zubnú starostlivosť inak - príjemne, bez stresu, bez čakania. Všetko na jednom mieste, v atmosfére malej rodinnej zubnej kliniky, v rukách Dr. Daniely Kafkovej (čelustná ortopédia) a Dr. Mojmíra Kafku (implantológia, estetická stomatológia). Vďaka odbornému zameraniu, skúsenostiam, najmodernejším postupom, technologickému vybaveniu, a našej vzájomnej úzkej spolupráci vám dokážeme pomôcť od najjednoduchších po najzložitejšie stomatologické zákroky.

MUDr. Daniela Kafková

Špecialista v odbore ortodoncia /čelustná ortopédia/. Promovala na Univerzite Palackého v Olomouci v Českej republike s vyznamenaním. Absolvovala špecializačné štúdium v odbore ortodoncia v Brne. Absolvovala klinickú stáž v USA u popredného svetového špecialistu v odbore ortodoncia - Dr. Ravindra Nandu na Univerzite v Connecticute. Taktiež absolvovala viaceré stáže na ortodontických klinikách v Českej republike. Spolu s manželom Mojmírom založila v roku 2019 Kafka Dent v Bratislave. Naďalej sa vzdeláva a absolvuje domáce a zahraničné stáže. Špecializuje sa aj na ošetrenie pomocou neviditeľných strojčekov - Invisalign.

MUDr. MDDr. Mojmír Kafka

V práci sa venuje najmä estetickej stomatológii, implantológii a stomatochirurgi. Vyštudoval všeobecné lekárstvo na 1. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe s titulom MUDr. a zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne s titulom MDDr. Chirurgické zručnosti spočiatku získaval na oddeleniach ortopédie a chirurgie. Neskôr na klinike ústnej, čelustnej a tvárovej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Martine. Následne sa zameral na získavanie skúseností v estetickej stomatológii a implantológii v zubných klinikách na Slovensku a v Českej republike. V roku 2015 založili s manželkou Danielou zubnú ambulanciu Kafka Dent pri Žiline a v roku 2019 v Bratislave. Absolvoval viacero študijno-pracovných pobytov, odborných stáží a školení v USA, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Brazílii, Tunisku, Českej republike a na Slovensku.

Naša práca nás baví. Lebo nevytvárame iba výplne a zuby, ale váš úsmev.