Zažite zubnú starostlivosť inak.

Vytvorili sme pre vás miesto, kde sa v príjemnej atmosfére rodinnej zubnej kliniky stretnete s najkvalitnejšími službami, špičkovým technickým vybavením a výnimočným spektrom výkonov. Sme špecialisti na ošetrenie zubnými implantátmi, neviditeľným aj klasickým strojčekom, a celkové estetické rekonštrukcie úsmevu. 

Pre Vaše pohodlie a bezpečné a precízne ošetrenie máme najmodernejšie vybavenie: mikroskop, intraorálny skener, CT prístroj a vybavenie pre navigovanú implantáciu a mnoho ďalších... pretože v Kafka Dent na vás a vašom úsmeve záleží.

MUDr. Daniela Kafková

Špecialista v odbore ortodoncia /čelustná ortopédia/. Promovala na Univerzite Palackého v Olomouci v Českej republike s vyznamenaním. Absolvovala špecializačné štúdium v odbore ortodoncia v Brne. Absolvovala klinickú stáž v USA u popredného svetového špecialistu v odbore ortodoncia - Dr. Ravindra Nandu na Univerzite v Connecticute. Taktiež absolvovala viaceré stáže na ortodontických klinikách v Českej republike. Spolu s manželom Mojmírom založila v roku 2019 Kafka Dent v Bratislave. Naďalej sa vzdeláva a absolvuje domáce a zahraničné stáže. Špecializuje sa aj na ošetrenie pomocou neviditeľných strojčekov - Invisalign.

MUDr. MDDr. Mojmír Kafka

V práci sa venuje najmä estetickej stomatológii, implantológii a stomatochirurgi. Vyštudoval všeobecné lekárstvo na 1. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe s titulom MUDr. a zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne s titulom MDDr. Chirurgické zručnosti spočiatku získaval na oddeleniach ortopédie a chirurgie. Neskôr na klinike ústnej, čelustnej a tvárovej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Martine. Následne sa zameral na získavanie skúseností v estetickej stomatológii a implantológii v zubných klinikách na Slovensku a v Českej republike. V roku 2015 založili s manželkou Danielou zubnú ambulanciu Kafka Dent pri Žiline a v roku 2019 v Bratislave. Absolvoval viacero študijno-pracovných pobytov, odborných stáží a školení v USA, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Brazílii, Tunisku, Českej republike a na Slovensku.

Naša práca nás baví, tvoríme Vám úsmev na mieru

Naše priestory