Celokeramické korunky

Celokeramické korunky

Ak je potreba nahradiť väčšiu časť poškodeného zubu, alebo časť zubu zpevniť, zhotovujeme protetické náhrady typu polokorunky (inlay/onlay) alebo korunky. Korunka je vysokoestetická náhrada ktorá pokrýva povrch poškodeného zuba a vytvára jeho ochranný plášť. Spoločne so zubným laborantom ich dokážeme zhotoviť tak, že zub esteticky doplnia na nerozoznanie od pôvodného zubu. Zaistia navyše ochranu zvyšným zubným tkanivám. Takáto náhrada sa používa aj na dobudovanie a ochranu zubu po endodontickom ošetrení. Korunky ktoré sa u nás zhotovujú sú už výlučne celokeramické.

Zubný mostík

Je vysokoestetická náhrada keď vám chýba jeden alebo viac zubov. Zhotovuje sa ak nie je možné alebo vhodné chýbajúce zuby nahradiť pomocou zubných implantátov a okolo chýbajúceho zuba/zubov sú zuby, ktoré sú dostatočne pevné, ale už majú zhotovené rozsiahle výplne, prípadne korunky ktoré sa vymenia a na ktoré sa dá mostík ukotviť.

Pred a po
ošetrení

zubných koruniek

Celokeramické korunky

Ako to u nás prebieha?

Jednoduchá náhrada jedného alebo viacerých zubov pomocou zubných koruniek


1.návšteva (30-60min)

Zub na ktorom bude s presnosťou desatín milimetrov nasadená nová korunka si musíme pripraviť – zbavíme ho nevyhovujúcich výplní, kazov, prípadne starej korunky a zhotovíme dostavbu. Ak je poškodený, alebo nekvalitne ošetrený koreňový systém, je potrebné zhotoviť koreňovú liečbu. S mikroskopickou presnosťou potom zub nabrúsime a urobíme odtlačky / sken zubov na výrobu novej korunky u laboranta. Ak to bude potrebné, nasadíme na zub provizórnu korunku.

2.návšteva (30min)

O 1-2 týždne je nová korunka pripravená na odovzdanie. Vyskúšame si estetiku, farbu, presnosť a ak je všetko v poriadku nacementujeme ju na zub. Zhotovíme si kontrolný rtg pre zhodnotenie presnosti dosadu korunky.


Komplexná alebo estetická rekonštrukcia viacerých zubov pomocou zubných koruniek


1.návšteva (30-60min)

Zhotovíme fotografie, zhodnotíme symetriu, postavenie a tvar zubov a preberieme si aký úsmev by ste si priali. Vďaka našemu širokému odbornému zameraniu vám navrhneme najlepšie možné riešenie. Urobíme odtlačky / sken zubov na výrobu voskového návrhu vašeho nového úsmevu u laboranta.

2.návšteva (30-60min)

O 1-2 týždne máme pre vás pripravený voskový návrh nových zubov (tzv. wax up). Môžeme ho preniesť na vaše zuby aby ste si mohli vyskúšať váš nový úsmev (tzv. mock-up), ktorý sa dá ešte jednoducho podľa vašich želaní priamo v ústach upraviť.

 3.návšteva (60-90min)

(Je možné ju spojiť s 2.návštevou). Ak ste s podobou vašeho budúceho úsmevu spokojní, s mikroskopickou presnosťou zuby nabrúsime a urobíme odtlačky / sken zubov na výrobu nových koruniek u laboranta. Na nabrúsené zuby zatiaľ nasadíme provizórne korunky.

4.návšteva (60-90min)

O 1-2 týždne sú zubné korunky pripravené na odovzdanie. Vyskúšame si estetiku, farbu, presnosť a ak je všetko v poriadku nacementujeme na zuby. Vyskúšame si ako sa vám s nimi rozpráva a ako sa cítite s novým úsmevom. Zhotovíme si kontrolný rtg pre zhodnotenie presnosti dosadu koruniek. V prípade potreby spolu s novými korunkami odovzdáme ochranné dlahy proti bruxizmu. 

5.návšteva (15-30min)

Kontrola po pár týždňoch, ako ste si na nový úsmev zvykli. Zhotovíme finálne fotografie aby sme porovnali ako váš úsmev vyzeral pred a po ošetrení.

Máte záujem
o túto službu?

Zostaňme
v kontakte

Ak potrebujete poradiť, alebo sa objednať, napíšte nám správu a my sa Vám ozveme.