NAHRADIŤ ZUBY

Slider

Zubné implantáty

Sú pevnou, najprirodzenejšiou a väčšinou najvhodnejšiou náhradou stratených zubov. Je to náhrada koreňa chýbajúceho zubu, ktorý sa bezbolestne za niekoľko minút zavedie do kosti. V laboratóriu sa potom zhotoví náhrada korunky zubu, ktorá sa s implantátom spojí. Môžeme tak riešiť náhradujedného, viacerýchalebo dokonca všetkých zubov tak, že sa nedá rozoznať, že zuby nie sú Vaše vlastné. Výhodou je, že pri nahradzovaní stratených zubov implantátom nemusíme brúsiť susedné zuby.

Zubný mostík

Je vysokoestetická, pevná náhrada chýbajúcich zubov, ktorá je najlepším riešením ak sú okolo chýbajúceho zuba/zubov ďalšie zuby, ktoré sú dostatočne pevné, ale už majú zhotovené rozsiahle výplne, prípadne korunky, na ktoré sa dá mostík ukotviť. Pre viac informácií o zubnom mostíku kliknite sem.

Snímateľná náhrada

V prípade že došlo k ztráte zubov, a nové zuby nie je na čo pevne ukotviť, môžeme zhotoviť veľmi estetickú, snímaciu náhradu všetkých alebo viacerých chýbajúcich zubov. Veľmi často slúži aj ako dočasné riešenie, kým je zhotovená pevná náhrada nesená na implantátoch.

Často, hlavne v dolnej čelusti sa stáva, že snímacia náhrada z dôvodu konfigurácie sánky nedrží pevne a zároveň zhotovenie pevnej náhrady na viacerých implantátoch nie je z nejakých dôvodov možné – vtedy si vieme pomôcť zavedením 2- 4 miniimplantátov, na ktoré sa pripevní hybridná snímateľná náhrada, ktorú počas dňa miniimplantáty veľmi dobre pridržia a na noc sa odkladá.